1404ronaldo1ejc_468x767-1.jpg

کریستینانو رونالدو ۲۲ ساله همراه با نریدا دوست دختر۲۱ ساله اسپانیایی اش در حال رفتن به رستورانی برای شام

دوست دختر کریستیان رونالدو مدل واهل مایورکای اسپانیاست او دیروز در بازی منچستر وآرسنال در ورزشگاه اولدترافورد حضور داشت این دو بعد بازی با هم بیرون رفتند

carolinasmocneill_468x617-1.jpg

کریستیان رونالدو از ژانویه امسال با این دختر دوست است گفته میشه روابط این دو جدی است